VILKÅR FOR PÅMELDING/AVMELDING

Påmelding åpner 1. september 2021 og stenger 1. desember 2021. Her gjelder «først til mølla» prinsippet.

Lag som melder seg av:

Lag som melder seg av etter at de er påmeldte refunderes som følger av lagsavgiften:

1.sept – 30.sept: 75%

1.okt – 30.okt: 50%

1.nov – 1.des: 25%

Etter 1.des refunderes ikke lagsavgiften.

Hvis arrangementet avlyses pga covid-19 tilbakeføres 100% til alle lag.

Deltagerkort:

Deltagerkort må være betalt innen 15.desember. Deltagerkort refunderes ikke ved endringer etter 15.des. Manglende betaling av deltagerkort kan medføre at lagets påmelding strykes.

Avlyst eller avbrutt turnering:

På bakgrunn av hendelser knyttet til covid-19 og andre hendelser som kan være knyttet til nasjonale eller internasjonale forhold, ønsker arrangøren å presisere hvilke retningslinjer som gjelder for et evt avlyst eller avbrutt arrangement. Det er for arrangøren viktig å understreke at hensikten med disse retningslinjene er å ivareta Lillehammer Cup sine deltagere, leverandører og samarbeidspartnere på en ryddig og rettferdig måte. Eksempler på forhold som kan medføre avlyst eller avbrutt arrangement kan være endret trusselbilde, skader eller ulykker som rammer deltagere, arrangør, publikum eller andre involverte, skader på infrastruktur som benyttes i gjennomføringen eller andre forhold som tilsier at gjennomføring ikke er praktisk eller etisk riktig.Avlysning av turneringen før turneringsstart:

Hvis arrangementet avlyses grunnet covid-19 vil lagsavgift og deltakerkort 100%

Dersom arrangøren må avlyse turneringen før turneringen har startet gjelder følgende:

Avlysning før 1 desember: Lagsavgift og deltagerkort refunderes 100%.

Avlysning mellom 1 desember og 1 januar: Deltagerkort refunderes 100%, lagsavgift refunderes ikke.

Avlysning etter 1 januar: Deltagerkort refunderes 50%, lagsavgift refunderes ikke.


Avbrutt turnering:

Dersom arrangøren må avbryte turneringen etter at turneringen har startet refunderes ikke lagavgift eller deltakerkort.