Lillehammer Cup 2021 AVLYST

På grunn av koronasituasjonen velger Lillehammer Kvinnefotballklubb og Lillehammer Fotballklubb å avlyse cupen i 2021. Det er knyttet usikkerhet til  koronasituasjonen i januar og vi ønsker derfor å bidra i den nasjonale dugnaden ved å avlyse cupen. 

Alle påmeldte lag vil få refundert det som er betalt av lagsavgift og deltakerkort innen året er omme.

Mye bra arbeid ble langt ned for cupen 2021 og dette vil vi bygge videre på. Vi vil nå bruke tiden fremover som skulle gått til cup-forberedelser, til å starte arbeidet med Lillehammer Cup i 2022. 

Vi vil ønske alle en god jul videre og ett godt nytt år! 
Vi krysser fingrene for at 2021 vil by på mye mer fotballaktivitet og fotballglede!