Det planlegges for Lillehammer Cup i 2021

Det er mange som lurer på om det blir arrangert cup i 2021, og svaret er JA per dags dato. Vi planlegger for å gjennomføre, med forbehold om endringer i retningslinjer knyttet til Covid-19.
Følgende endringer som følge av koronasituasjonen gjelder:

- Cupen avholdes som en to-dagers turnering på oppsatt helg 23. og 24. januar 2021. Kamper avvikles på færre flater enn tidligere for å unngå reisevirksomhet innad i turneringen.

- På bakgrunn av at turneringer kan arrangeres innenfor rammen av sin tilhørende krets, er det kun lag tilknyttet Indre Østland Fotballkrets som kan delta denne gangen. Påmeldte lag som tilhører en annen fotballkrets vil få refundert sine påmeldingdavgifter innen kort tid.

- Vi tilbyr ikke skoleovernatting i år, vi oppfordrer til å sjekke ut våre samarbeidspartnere innenfor overnatting for gode priser.

- Ny påmeldingsfrist: 1. januar 2021.

Vi vil til enhver tid følge utviklingen av Covid-19 ift. gjennomføring og legge til rette for at smittevern overholdes. Mer info kommer fortløpende.

Ta kontakt ved spørsmål!