Inngang i hallene

Alle som ikke har godkjent armbånd i Lillehammer-cup, betaler kr 100,- pr pers for inngang i alle hallene.
Egen billett for hele helgen (fre-, lør- og søndag) som gjelder for alle hallene kr. 150,-.