Endringer kampoppsett

Det har kommet noen endringer i kampoppsettet. Fortsatt kan det komme noen flere endringer, så det er viktig at dere sjekker hvilke konsekvenser det har for deres lag.