Powered by

Priser

Priser fra 2020 - kan bli endringer til 2021


A - Kort 1346 kr inkluderer overnatting på skole med frokost, lunsj og middag lørdag og lunsj søndag, samt transport ved behov.

B - Kort 1036 kr inkluderer overnatting på skole med frokost, samt transport ved behov.


C - Kort 466 kr inkluderer lunsj og middag lørdag og lunsj søndag, samt transport ved behov.

D - Kort 100 kr inkluderer transport ved behov.

MERK: Deltakerkort som avbestilles etter 01.01.2020 refunderes ikke.

Det er ikke lenger mulig å bestille deltakerkort.