Cup 2021

Klasser:

G/J12 født 2009

G/J 13 født 2008

G/J14 født 2007

G/J15 født 2006

G/J16 født 2005

G/J19 født 2002-2004Premiering:

Alle spillere i klasse G/J12 får medalje.

Pokaler til finalister i A og B sluttspill i klassene G/J13-G/J16.

Vinner i G/J19 vinner kr 5.000,-.