Transport

blir tilsvarende opplegg for 2021, men kan bli både mindre og større endringer

Transportplan Lillehammer Cup 2020.

Transportinformasjon til deltagere og funksjonærer:

Lillehammer Cup har i 2020 valgt shuttlebusser som sin løsning for transport mellom spillesteder og

overnattingssteder. Hensikten er å redusere transport med privatbiler og minibusser, redusere

parkeringsutfordringer ved spillesteder, øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen. For de som har A, B eller C kort er transport gratis. Øvrige kan for 100.- kjøpe transportbånd i informasjonen, da kan man kjøre det man ønsker av buss lørdag og søndag. Busser går følgende ruter:

Rute 1 - Håkons Hall – Smestad U-skole – Jorekstad – Gausdal Arena – retur.

Rute 2: Håkons Hall – sentrum – Åretta – Skogenhallen - retur.

Vi oppfordrer flest mulig til å følge busstransportene og på den måten bidra til å redusere utfordringene med privatbiler. Sett dere godt inn i rutetabell og stoppesteder slik at man ikke kommer for sent til kamper. Det er lagets ansvar å være på plass tidsnok for å kunne stille til start. Funksjonærer kan kjøre bussene gratis.

Avgangs- og ankomsttider kan forskyve seg noe. Særlig gjelder dette Lillehammer sentrum deler av lørdag, så vær på holdeplassene i god tid.

Ordinære holdeplasser benyttes. Disse er merket med Lillehammer Cup.

Vi minner om at det ikke er noe transporttilbud mellom Håkons Hall og Nordre ål Skole. Avstanden er 900 meter og det gangsti/fortau hele veien.

Spørsmål vedr transport kan rettes til Freddy Jensen 45 22 01 09

Rute 1: Håkons Hall – Gausdal Arena – retur.


Avgang Gausdal Arena.


 



Ikke stopp første tur



07:20



08:30



O.S.V



Holdeplass for:


Gausdal Arena



Avgang Jorekstad


langs Gausdalsveien.



Ikke stopp første tur



07:40



08:50



 



Jorekstadhallen



Avgang Smestad U-skole Stoppested Simon Darres vei i Sigrid Undsets
vei.



06:38



07:47



08:57



 



Smestad U-skole



Ankomst Håkons Hall


Rundkjøring NORD hallen



06:43



07:52



09:02



 



Håkons Hall, Eidsiva Arena (tidl. Kristins Hall), Lillehammer
Læringssenter, Scandic Turisthotellet, Birkebeineren Hotell og Apartments,
Nordre ål Skole.



Avgang Håkons Hall


Rundkjøring Nord Hallen



06:45



07:55



09:05



 



Avgang Smestad U-skole Stoppested Simon Darresvei i Sigrid Undsets
vei.



06:50



08:00



09:10



 



Smestad U-skole



Avgang Jorekstad


langs Gausdalsveien



06:57



08:07



09:17



 



Jorekstadhallen



Ankomst Gausdal Arena



07:17



08:27



09:37



[if gte vml 1]> o:spt="32" o:oned="t" path="m,l21600,21600e" filled="f">


type="#_x0000_t32" style='position:absolute;margin-left:11.85pt;
margin-top:-250.25pt;width:3.6pt;height:249.75pt;z-index:1;visibility:visible;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
strokeweight=".5pt">

[if !vml]-->[endif]-->



Gausdal Arena




Avganger Gausdal Arena lørdag: 07:20, 08:30, 09:40, 10:50, 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20

Avganger Håkons Hall lørdag: 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 17:15, 18:25, 19:35, 20:45.

Avganger Gausdal Arena søndag: 07:20, 08:30, 09:40, 10:50, 12:00, 13:10, 14:20, 15:30.

Avganger Håkons Hall søndag: 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55.

Rute 2: Håkons Hall – Skogenhallen – retur.

Lørdag: Første buss fra Skogenhallen 06:30. Siste buss fra Håkons Hall 22:15

Søndag: Første buss fra Skogenhallen 06:30. Siste buss fra Håkons Hall 18:15


Avgang Skogenhallen


Snuplass SØR hallen



06:30



07:00



07:30



[if gte vml 1]> o:spt="32" o:oned="t" path="m,l21600,21600e" filled="f">


type="#_x0000_t32" style='position:absolute;margin-left:14.75pt;
margin-top:17.2pt;width:1.5pt;height:270.75pt;z-index:1;visibility:visible;
mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
strokeweight=".5pt">

[if !vml]-->[endif]-->O.S.V



Holdeplass for:


Skogenhallen



Avgang Åretta U-skole


Stoppested i Hamarveien



06:33



07:03



07:33



 



Åretta U- Skole



Avgang Kirkegata ved


Søndre Park


NB Nordgående rute



06:37



07:07



07:37



 



Breiseth hotell, Stasjonen, Hammartun Skole,



Avgang Brannstasjonen


NB Nordgående rute



06:40



07:10



07:40



 



Hammer hotell, Mølla hotell


Lillehammer Sentrum



Ankomst Håkons Hall


Rundkjøring NORD hallen



06:44



07:14



07:44



 



Håkons Hall, Eidsiva Arena (tidl. Kristins Hall), Lillehammer
Læringssenter, Scandic Turisthotellet, Birkebeineren Hotell og Apartments,
Nordre ål Skole.



Avgang Håkons Hall


Rundkjøring Nord Hallen



06:45



07:15



07:45



 



Avgang Tomtegata


NB Sørgående



06:48



07:18



07:48



 



Hammer hotell, Mølla hotell


Lillehammer Sentrum



Avgang Kirkegata ved Lyskryss


NB Sørgående



06:51



07:21



07:51



 



Breiseth hotell, Stasjonen, Hammartun Skole



Avgang Åretta U-Skole


Stoppested i Hamarveien



06:56



07:26



07:56



 



Åretta U- Skole



Ankomst Skognhallen


Snuplass SØR Hallen



06:59



07:29



07:59



 



Skogenhallen





















Kontorleverandøren Birkebeineren Hotel & Apartments Trofe Indre Østfold reisebyrå Strandtorget Kiwi Sparebank1 Gudbrandsdal