PRISER FOR PÅMELDING AV LAG

G/J 12 2000 kr

G/J 13-16/17 2250 kr

G/J 19 2450 kr

Alle lagsavgifter inkluderer transport til laget.

Påmeldingsfrist 1.desember 2020.

Ved avlysning utbetales full refusjon.

For info om avmelding og refusjon - se "Påmeldingsvilkår"