Denne oversikten vises kun for deg som administrator.
Nå vises siden som den ser ut for besøkende. Vise som om alt er publisert

Tabell med påmeldte lag

Klubb Lagnavn Klasse
Lillehammer Fotballklubb Hammartun 1 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb Hammartun 3 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb Hammartun 2 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb 4 Søre Ål 4 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb 2 Søre Ål 2 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb 1 Søre Ål 1 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer Fotballklubb 3 Søre Ål 3 Gutter 12 (født 2009)
Lillehammer KFK Jenter 13 (født 2008)
Lillehammer KFK Jenter 13 (født 2008)
Lillehammer KFK Jenter 13 (født 2008)
Lillehammer KFK Jenter 13 (født 2008)
Lillehammer KFK Rød Jenter 14 (født 2007)
Lillehammer KFK Hvit Jenter 14 (født 2007)
Lillehammer KFK Grønn Jenter 14 (født 2007)
Lillehammer KFK Blå Jenter 14 (født 2007)
Lillehammer KFK Jenter 15 (født 2006)
Lillehammer KFK Jenter 15 (født 2006)
Lillehammer KFK 05-4 Jenter 17 (født 2004-2005)
Lillehammer KFK 05-3 Jenter 17 (født 2004-2005)
Lillehammer KFK 05-1 Jenter 17 (født 2004-2005)
Lillehammer KFK 05-2 Jenter 17 (født 2004-2005)