Vilkår påmelding/avmelding

VILKÅR FOR PÅMELDING/AVMELDING

Påmelding åpner 1 september 2020 og stenger 1 desember 2020.

Påmelding etter «først til mølla» prinsippet.

Lag som melder seg av:

Lag som melder seg av etter at de er påmeldte refunderes som følger av lagsavgiften:

1.sept – 1.okt: 75%

1.okt – 1.nov: 50%

1.nov – 1.des: 25%

Etter 1.des refunderes ikke lagsavgiften.

Deltagerkort:

Deltagerkort må være betalt innen 1 des. Deltagerkort refunderes ikke ved endringer etter 1 des. Manglende betaling av deltagerkort kan medføre at lagets påmelding strykes.

Avlyst eller avbrutt turnering:

På bakgrunn av hendelser knyttet til Corona-situasjonen 2020 og andre hendelser som kan være knyttet til nasjonale eller internasjonale forhold, ønsker arrangøren å presisere hvilke retningslinjer som gjelder for et evt avlyst eller avbrutt arrangement. Det er for arrangøren viktig å understreke at hensikten med disse retningslinjene er å ivareta Lillehammer Cup sine deltagere, leverandører og samarbeidspartnere på en ryddig og rettferdig måte. Eksempler på forhold som kan medføre avlyst eller avbrutt arrangement kan være endret trusselbilde, skader eller ulykker som rammer deltagere, arrangør, publikum eller andre involverte, skader på infrastruktur som benyttes i gjennomføringen eller andre forhold som tilsier at gjennomføring ikke er praktisk eller etisk riktig.


Avlysning av turneringen før turneringsstart:

Dersom arrangøren må avlyse turneringen før turneringen har startet gjelder følgende:

Avlysning før 1 desember: Lagsavgift og deltagerkort refunderes 100%.

Avlysning mellom 1 desember og 1 januar 2021: Deltagerkort refunderes 100%, lagsavgift refunderes ikke.

Avlysning etter 1 januar: Deltagerkort refunderes 50%, lagsavgift refunderes ikke.

Avbrutt turnering:

Dersom arrangøren må avbryte turneringen etter at turneringen har startet refunderes ikke lagavgift eller deltakerkort.
Kontorleverandøren Birkebeineren Hotel & Apartments Trofe Indre Østfold reisebyrå Strandtorget Kiwi Sparebank1 Gudbrandsdal