Priser fra 2021

A-kort 1400 kr

Inkluderer overnatting på skole med frokost, lunsj og middag lørdag og lunsj søndag, samt transport.

B -Kort 1050 kr

Inkluderer overnatting på skole med frokost, samt transport.

C-Kort 480 kr

Inkluderer lunsj og middag lørdag og lunsj søndag, samt transport.

MERK: Deltakerkort som avbestilles etter 01.01.2020 refunderes ikke.

Meny finner dere her